JLG 3246ES

Arbeidshøyde 11,75 m
Lengde / bredde 2,5 x 1,17 m
Plattformstørrelse 2,5(3,77)x 1,12 m
Utskyv 1,27 m
Vekt 2860 kg
Drift Batteri
Høyde m/rekkverk nede 1,94 m
Max. løftekap. 320 kg
Max. løftekap. på utskyv 120 kg