JLG 2646ES

Arbeidshøyde 9,92 m
Lengde / bredde 2,5 x 1,17 m
Plattformstørrelse 2,5(3,62)x1,12 m
Utskyv 1,12 m
Vekt 2550 kg
Drift Batteri
Høyde m/rekkverk nede 1,94 m
Max. løftekap. 450 kg
Max. løftekap. på utskyv 120 kg