Godik mannskapsbrakke

Godik mannskapsbrakke, 6 personer, toalettet med kvern.

Kategori: