Cotes CR240B rotasjons avfukter

Cotes CR240B Rotasjons avfukter.

Tørkekapasitet:
Ved 20°C / 60%r.h. Frittblåsende: = 28,0 kg/døgn (1,1 kg/time)
Ved 20°C / 60%r.h. = 20,0 kg/døgn (0,85 kg/time)

Kategori: