HMS

Bedriften har som mål å være en sikker og trygg arbeidsplass med høy fokus på HMS.

Gjennom gode rutiner, kontrollrutiner og holdninger  skal dette  ivaretas. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder