Fjellboremaskin

Luftdreven fjellboremaskin bor boring i fjell. Leveres med smørepotte og lodd

tilbehør : bor 40cm, 80cm, 160cm, 240cm

Vi har også SPLIT-AG(trollkraft) som er meget godt egnet til å sprekke fjell eller betong nært konstruksjoner, inne i kjellere eller som et alternativ til sprenging.