Dieseltank

Dieseltank på 999 liter. Kan kjøres på bil uten ADR sertifikat. Batteri og  8m slangetrommel.

Highway tow bunded diesel bowsers