Berg Splitt (ekspanderende mørtel)

Vi selger Berg Splitt til bruk til å fjerne fjellknauser o.l i kjellere, hagen o.l. Et bra alternativ når fjellert er for hadt til å meisles eller det ikke går å komme til.

Gode tilbakemeldinger på produktet.

For mer info se http://bergsplitt.no/

http://bergsplitt.no/wp-content/themes/bergsplitt/images/produkt.jpg